Regulamin forum ebeagle.pl

Zanim coś napiszesz, zapoznaj się z regulaminem tego forum. PAMIĘTAJ - zawsze korzystaj z wyszukiwarki przed napisaniem nowego tematu !
Awatar użytkownika
Basieńka
Posty: 4359
Rejestracja: 23 lut 2017, 19:47

Regulamin forum ebeagle.pl

Post autor: Basieńka » 24 lut 2017, 09:45

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO e-beagle
(zwany dalej „Regulaminem”)

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego e-beagle (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
2. Administratorem Forum jest MBAM (zwany dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, ze uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i tą treść dobrowolnie akceptuje.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrych obyczajów, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe Sądy polskie.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się, po uprzednim procesie rejestracji.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Powtarzające się watki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy tez propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy tez celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum - w postach, stopkach itp - przekazów reklamowych, linków do stron zawierających treści erotyczne i nielegalne oprogramowanie oraz nie związane bezpośrednio z treścią forum.
7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a nie związane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości (tzw. PW).

III. KARY

1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcje „Uwaga", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
d) usuniecie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usuniecie konta Użytkownika.
2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.
3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania
i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na forum stanowi bezwarunkowa akceptacje nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usuniecie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2017 roku.

Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość